Τι είναι η εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί την υγεία παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελούν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες.

Απώτερος στόχος της εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν, να βελτιώσουν, να επανακτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες, οι οποίες είτε δεν έχουν καλλιεργηθεί ή αναπτυχθεί ποτέ, είτε έχουν απωλεσθεί έπειτα από την εμφάνιση κάποιας διαταραχής ή αναπηρίας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Εργοθεραπευτών – WFOT:

“Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω της εμπλοκής στο έργο.”

Μέσα από την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων, σκοπός της εργοθεραπείας είναι η συμμετοχή και η εμπλοκή των ατόμων σε δραστηριότητες και έργα, τα οποία είναι σκόπιμα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Ως “Έργα” προσδιορίζονται:

 1. Οι δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ), όπως:
 • Διαδικασίες μπάνιου και ντουζ
 • Χρήση τουαλέτας
 • Προσωπική υγιεινή και περιποίηση
 • Ένδυση/Απόδυση
 • Σίτιση
 • Προετοιμασία γεύματος
 • Λειτουργική Κινητικότητα
 • Φροντίδα προσωπικού εξοπλισμού
 • Φροντίδα τρίτων
 • Φροντίδα κατοικίδιων
 • Διαχείριση αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Οικονομική διαχείριση και συναλλαγές
 • Οδήγηση και κινητικότητα στην κοινότητα (κυκλοφοριακή αγωγή)
 • Διαχείριση της υγείας και διατήρησή της
 • Εκτίμηση της ασφάλειας και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης
 1. Η ξεκούραση/ύπνος
 2. Η εκπαίδευση
 3. Η εργασία, όπως:
 • Ενδιαφέροντα και επιδιώξεις απασχόλησης
 • Εργασιακή Απόδοση
 • Αναζήτηση και απόκτηση απασχόλησης
 1. Το παιχνίδι:
 • Εξερεύνηση παιχνιδιού
 • Συμμετοχή σε παιχνίδι
 1. Ο ελεύθερος χρόνος/ψυχαγωγία:
 • Διερέυνηση ελεύθερου χρόνου και ψυχαγωγίας
 • Συμμετοχή
 1. Η κοινωνική συμμετοχή:
 • Στην κοινότητα
 • Στην οικογένεια
 • Με συνομηλίκους φίλους

Μέσω της εργοθεραπείας αναπτύσσονται σημαντικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται και καλλιεργούνται μέσω της εργοθεραπείας αφορούν:

 1. Αισθητηριακές δεξιότητες
 2. Κινητικές δεξιότητες (δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας)
 3. Νευρομυοσκελετικές δεξιότητες
 4. Γνωστικές δεξιότητες
 5. Ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες

Στάδια Εργοθεραπευτικής Παρέμβασης:

 1. Παραπομπή
 2. Αρχική αξιολόγηση
 3. Διερεύνηση αναγκών και προβλημάτων
 4. Θέσπιση στόχων
 5. Σχεδιασμός θεραπευτικής παρέμβασης
 6. Θεραπευτική παρέμβαση
 7. Συνεχής αξιολόγηση και αναθεώρηση της θεραπευτικής δράσης
 8. Έκβαση και μέτρηση των αποτελεσμάτων
 9. Ολοκλήρωση της παρέμβασης

Τομείς πρακτικής των Εργοθεραπευτών

Η εργοθεραπεία παρέχει τις υπηρεσίες της σε πολλούς και διαφορετικούς πληθυσμούς διαγνωστικών κατηγοριών όπως:

 • Ασθενείς με σωματικές και κινητικές αναπηρίες
 • Παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές
 • Ψυχική Υγεία
 • Τρίτη ηλικία
 • Κοινότητα

Οι υπηρεσίες κατά κανόνα περιλαμβάνουν:

 • Διερεύνηση νέων τρόπων προσέγγισης και εκμάθησης
 • Εξειδικευμένες προσαρμογές στο χώρο διαβίωσης και στο χώρο εργασίας ή εκπαίδευσης του ατόμου
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια απαιτούμενων δεξιοτήτων με απώτερο σκοπό την ενεργή εμπλοκή σε δραστηριότητες και νοηματοδοτούμενα για το άτομο έργα
 • Σύσταση προσαρμοστικού εξοπλισμού και εκπαίδευση στη χρήση του
 • Προσαρμογή περιβάλλοντος
 • Παροχή οδηγιών προς τα μέλη της οικογένειας και τους φροντιστές
 • Χρήση δημιουργικών μέσων και παιχνιδιού ως θεραπευτικά μέσα