Πρώιμη παρέμβαση εστιασμένη στην οικογένεια

Πρώιμη παρέμβαση εστιασμένη στην οικογένεια

Σύγχρονες επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν πως οι πρώιμες εμπειριες συμβάλλουν στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική αναπτυξη του παιδιού. Για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν αλλη νευροαναπτυξιακή διαταραχή η συναισθηματική διαταραχή η αναγκαιότητα υπαρξης εστιασμένης στην οικογένειας πρωιμης παρέμβασης   ενισχύεται από το γεγονός ότι στις κρίσιμες αυτές ηλικίες που γίνεται η διάγνωση  και η πρώιμη παρέμβαση το παιδί περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του με το γονέα.

Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση εστιασμένη στην οικογένεια

Με τον όρο πρώιμη παρέμβαση εστιασμέμη στην οικογένεια αναφερόμαστε σε ένα σύνολο παρεμβάσεων που με αφορμή τις συγκεκριμένες δυσκολίες ενός παιδιού σε συγκεκριμένο οικογενειακό πλαίσιο κι έχουν στόχο τη παροχή τρόπων αντιμετώπισης που θα προάγουν τις δεξιότητες του παιδιού αλλά και θα βοηθήσουν τη συγκεκριμένη οικογένεια να ανταπεξέλθει. Φαίνεται ότι αποτελεί όχι μόνο μια ανάγκη βελτίωσης στα συμπτώματα της διαταραχής αλλά και μια ανάγκη για βελτίωση των δεξιοτήτων του γονέα που θα συμβάλλουν καλύτερα στη διαχείριση της καθημερινότητας με το παιδί και άρα τη ποιότητα της ζωής του.

Μια παρέμβαση ανάπτυξης της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών με σε αυτό το ηλικιακό φάσμα (0 έως έξι ετών και έντεκα μηνών) είναι πολλαπλά ωφέλιμη τόσο για τον γονέα όσο και για το παιδί

Σε ποιες ηλικίες αναφέρεται και πως παρέχεται

Αφορά παιδιά 0-6 ετών και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες με γνωμονα τια ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού. Η πρωιμη παρέμβαση παρέχεται στο ίδιο το περιβάλλον του παιδιού, σε εξειδικευμένα κέντα και στο σχολείο με στόχους που θα ανακουφίσουν την οικογένεια και θα υποστηρίξουν το παιδί. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι συγκεκριμένες και συνεπικουρώνται από υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπειας , συμβουλευτικής και φυσικοθεραπείας και γίνονται  πάντα με τη παρουσία γονέα.