Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών που προκύπτουν στην ομιλία, το λόγο, τη φωνή και την επικοινωνία του ανθρώπου.

Πότε το παιδί χρειάζεται λογοθεραπευτική παρέμβαση;

Αν το παιδί σας κατά τη γλωσσική του ανάπτυξη παρουσιάζει δυσκολία σε ένα ή/ σε περισσότερα από τα παρακάτω, θα ήταν καλό να πάρετε μια γνώμη από ειδικό. Χαρακτηριστικά:

Ομιλία

 • Η ομιλία του δεν είναι καθαρή και αντιληπτή από σας και από το γενικό περιβάλλον του παιδιού
 • Παραλείπει τα αρχικά και τα τελικά σύμφωνα
 • Δεν αρθρώνει σωστά τα συμπλέγματα στην αρχή της λέξης
 • Μπερδεύει ήχους μεταξύ τους
 • Δεν παράγει σωστά πολυσύλλαβες λέξεις

Λόγος

 • Το λεξιλόγιο του είναι περιορισμένο
 • Δεν χρησιμοποιεί σωστά τα άρθρα
 • Δυσκολεύεται στο να φτιάξει προτάσεις
 • Δεν χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό
 • Δυσκολεύεται να περιγράψει απλά καθημερινά γεγονότα
 • Δεν κατηγοριοποιεί αντικείμενα
 • Δυσκολεύεται να διατηρήσει το θέμα μιας συζήτησης

Επικοινωνία

 • Δεν ακούει προσεκτικά μια ιστορία
 • Δεν ακολουθεί απλές εντολές
 • Δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμο να συμμετάσχει σε μια συζήτηση
 • Δεν απαντά κατάλληλα σε ερωτήσεις
 • Δυσκολευέται στην εναλλαγή ομιλητή -ακροατή κατά τη συζήτηση

Σε ποια χρονική στιγμή πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια για το παιδί σας;

Αν το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στο λόγο/ομιλία ή επικοινωνία, τότε θα είναι καλό να απευθυνθείτε άμεσα σε έναν λογοθεραπευτή για μια αξιολόγηση. Η πρώιμη παρέμβαση διασφαλίζει οτι δεν θα χαθούν σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες στη δεδομένη χρονική στιγμή που βρίσκεται το παιδί σας. Ακόμη, στο σχολικό πλαίσιο η μετάβαση θα γίνει με πιο ομαλό τρόπο αποφεύγοντας δευτερογενείς συμπεριφορές όπως: φόβο για το σχολείο, χαμηλή αυτοεκτίμηση, θυμό, αποκλεισμό από ομαδικές δραστηριότητες, μαθησιακές δυσκολίες

Πως οργανώνεται το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού;

Οι συνεδρίες είναι εξατομικευμένες για το κάθε παιδί και οι θεραπευτικοί στόχοι θέτονται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Το θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού.

Πόσο συχνά και για ποιό χρονικό διάστημα χρειάζεται το παιδί σας λογοθεραπεία;

Η συχνότητα και διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος εξαρτάται από το είδος και τον βαθμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί.

Πιθανές διαταραχές λόγου ή/και ομιλίας:

 • Διαταραχές Άρθρωσης
 • Φωνολογικές διαταραχές
 • Καθυστέρηση της ανάπτυξης λόγου και ομιλίας
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή
 • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
 • Διαταραχές ροής της ομιλίας (τραυλισμός,ταχυλαλία)
 • Διαταραχές φωνής
 • Απραξία λόγου
 • Μαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία.