Η ανάπτυξη στη βρεφική ηλικία

Κατά τη βρεφική ηλικία οι δεξιότητες του παιδιού ξεδιπλώνονται με πολύ γρήγορο ρυθμό σε ποικίλους τομείς. Τόσο η λεκτική όσο και η εξωλεκτική επικοινωνία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το βρέφος ξεκινά να εκφράζεται στην αρχή με φωνούλες οι οποίες προοδευτικά γίνονται λέξεις  και εν τέλει μικρές προτάσεις δυο λέξεων. Ταυτόχρονα οι χειρονομίες είναι πολλές φορές ήδη εκεί! Τείνει το χέρι του ή δείχνει αυτό που θέλει με το δάχτυλο, νεύει το κεφάλι του όταν θέλει η δεν θέλει κάτι που του προτείνεται.

Η κοινωνική αλληλεπίδραση του βρέφους είναι πηγαία ανάγκη του την οποία εκφράζει σε κάθε ευκαιρία. Μοιράζεται με βλέμματα τις αγαπημένες του δραστηριότητες, παίζει μαζί μας κρυφτό και μοιράζει χαμόγελα στους οικείους.  Η μίμηση είναι ο πυλώνας τόσο της γνωστικής όσο και της κοινωνικής μάθησης του παιδιού η οποία από πολύ νωρίς στη βρεφική ηλικία.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται πρώιμη παρέμβαση;

Το κάθε βρέφος κατακτά τις λεκτικές, κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες με το δικό του ρυθμό και τρόπο. Η πρώιμη αξιολόγηση φαίνεται να είναι χρήσιμη όταν τα αναπτυξιακά ορόσημα δεν καλύπτονται αλλά και η επικοινωνία με τους οικείους δεν είναι ανάλογη της ηλικιακής φάσης του παιδιού.

Σε κάθε περίπτωση αν ο γονέας έχει τη παραμικρή αμφιβολία για την  ανάπτυξη του παιδιού του είναι καλό να ζητήσει την βοήθεια ειδικών.

Ποια παιδιά ωφελούνται από τη πρώιμη παρέμβαση;

Η πρώιμη παρέμβαση φαίνεται να ωφελεί μια μεγάλη ομάδα παιδιών τα οποία μπορεί να εμφανίζουν καθυστέρηση σε μια από τις προαναφερθείσες δεξιότητες. Όταν η παρέμβαση συμβαίνει στην σωστή ηλικία για ένα χρονικό διάστημα το παιδί έχει όλο και περισσότερες ευκαιρίες να ενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον με επιτυχία.

Τι είναι το μοντέλο Early Start Denver Model;

Το Early Start Denver Model είναι ένα ερευνητικά  τεκμηριωμένο μοντέλο πρώιμης παρέμβασης με την ενεργό συμμετοχή του γονέα το οποίο αφορά βρέφη 12-48 μηνών που εμφανίζουν αναπτυξιακές διαταραχές.

Πως λειτουργεί το μοντέλο Early Start Denver Model;

Το Early Start Denver Model αρχικά περιλαμβάνει μια εξατομικευμένη αξιολόγηση παιδιού ανά τομέα και αναπτυξιακό στάδιο. Έπειτα ο εκπαιδευμένος στο μοντέλο ειδικός βοηθά τα παιδιά και τους γονείς να κατακτήσουν συγκεκριμένους καθημερινούς στόχους. Οι δεξιότητες που περιλαμβάνει καλύπτουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, το παιχνίδι, την αυτοεξυπηρέτηση, την κινητική και γνωστική ανάπτυξη.

Πως μπορώ εγώ να βοηθήσω το παιδί μου;

Το Early Start Denver Model βοηθά να συνδεθείτε και να επικοινωνήσετε με το παιδί σας με ποικίλους τρόπους. Οι στόχοι του μοντέλου ενσωματώνονται από εσάς στο παιχνίδι, στο μπάνιο, στα γεύματα ή σε κάθε άλλη ρουτίνα, ενώ βοηθούν το παιδί σας να κατακτήσει νέες δεξιότητες.

Το κέντρο μας είναι 1 από τα 3 εξειδικευμένα κέντρα τα οποία προσφέρουν στην  Ελλάδα το μοντέλο Early Start Denver Model από το 2017 στα πλαίσια πρώιμης παρέμβασης. Για τους γονείς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές παρέχεται δυνατότητα online υποστήριξης και παροχής συμβουλευτικής.