αυτοφροντίδα

“Η Απόλαυση και η Ικανοποίηση έχουν απαραίτητη προϋπόθεση τη συγκέντρωση, το κενό, την ησυχία’’

Τι είναι η έννοια της Αυτοφροντίδας;

Η Αυτοφροντίδα είναι η σχέση μας με την έννοια της απόλαυσης και της ευεξίας, είναι δηλαδή η ικανότητά μας να απολαμβάνουμε. Η ευεξία (wellness) είναι το πώς επιτυγχάνει το άτομο να απολαμβάνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, οι τρόποι που επιλέγει καθημερινά για να απολαύσει.

Ποίοι είναι όμως αυτοί οι τρόποι που επιλέγοντάς τους το άτομα θα οδηγηθεί στο wellness και στη φροντίδα του εαυτού;

  • Η μείωση της επίκρισης
  • Η μείωση της επιτάχυνσης
  • Η αύξηση του τρυφερού και φροντιστικού λόγου

Η μείωση της επίκρισης

Τα επικριτικά σχόλια προς τον εαυτό μας είναι για παράδειγμα τα σχόλια σε σχέση με την αυτοεικόνα μας. «Εγώ φταίω», «Δεν έπραξα το σωστό σήμερα», «Δεν αξίζω», «Δε τα κατάφερα» «Δεν είμαι αρκετός», «Δεν έχω καταφέρει τίποτα σημαντικό στη ζώη» κ.α. H μείωση αυτών των σχολίων οδηγεί στη σταδιακή αποδοχή και φροντίδα των πραγματικών προσωπικών αναγκών του καθέ ατόμου.

Η μείωση της επιτάχυνσης

Η ταχύτητα των δραστηριοτήτων καθημερινά είναι ιλλιγγιώδης. Οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής είναι γρήγοροι και απαιτητικοί. Το Multitasking (ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών ενεργειών) θεωρείται απαραίτητη δεξιότητα για την επιβίωση του ατόμου στη σημερινή κοινωνία. Για παράδειγμα, οι γονείς οφείλουν να δουλεύουν πολύ, να φροντίζουν τα παιδιά τους σωστά και εξίσου στον ίδιο βαθμό να φροντίζουν και την μεταξύ τους σχέση. Παράλληλα, τα παιδιά οφείλουν να είναι άριστοι μαθητές, εξαιρετικά και με ταλέντο σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες και «καλά» παιδιά για τους γονείς τους.

Η μείωση του Multitasking

Έχει σαν αποτέλεσμα το άτομο να επικεντρώνεται στον εαυτό του και να διαλέγει πώς και με ποιό τρόπο θα διανέμει τον προσωπικό του χρόνο, επιλέγοντας αυτά που εκείνο θεωρεί σημαντικά.

Η αύξηση του τρυφερού και φροντιστικού λόγου

Ο λόγος και η ομιλία είναι τα βασικά εργαλεία μας για την επικοινωνία. Όταν μιλάμε με ωραίο τρόπο, εκφράζουμε τα συναισθήματά μας με φροντίδα και τρυφερότητα και σε σχέση με τον εαυτό μας και σε σχέση με τους άλλους. Έτσι, μαθαίνουμε να επικοινωνούμε ήρεμα και αρμονικά μεταξύ μας.  Άρα ο τρυφερός και φροντιστικός λόγος και ως προς τους άλλους και ως προς τον εαυτό μας είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία μίας αυτοεικόνας με επίκεντρο την αυτοφροντίδα.

Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι μέσα από τους οποίους μπορούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας ουσιαστικά και με διάρκεια, χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Το σημαντικό είναι να «ακούμε» τις ανάγκες μας και να επιλέγουμε να τις ικανοποιούμε με κύριο στόχο την αυτοφροντίδα, την απόλαυση και την ευεξία.