Μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση

Η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών ενός παιδιού αυτόματα σημαίνει για τους γονείς αναζήτηση των ειδικών που θα προτείνουν το καταλληλότερο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού, για να αποκατασταθούν οι μαθησιακές του δυσκολίες αλλά και για να μπορέσει να αυτονομηθεί στην τάξη και στη σχολική του μελέτη μετά το σχολείο.

Η σύγχρονη όμως ζωή των οικογενειών, οι απαιτητικές σχολικές υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με τις Μ.Δ., μετατρέπουν την καθημερινή σχολική μελέτη σε βραχνά και καθημερινό μαρτύριο για μαθητές και γονείς.

Αναμφισβήτητα στη σχολική του μελέτη ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες θα βοηθηθεί εάν επιβλέπεται, καθοδηγείται και λαμβάνει βοήθεια από έναν εξειδικευμένο στις μαθησιακές δυσκολίες εκπαιδευτικό.

 

 

Το παιδί κάνει μελέτη, γιατί χρειάζεται να παρακολουθεί και πρόγραμμα παρέμβασης; 

Δύο ερωτήματα που συχνά θέτουν οι γονείς είναι: «Αφού κάνει το παιδί μελέτη, γιατί χρειάζεται να παρακολουθεί και πρόγραμμα παρέμβασης;» ή «Αφού κάνει το πρόγραμμα παρέμβασης, γιατί δεν μπορεί να βοηθηθεί εκεί και στα μαθήματα;»

Η απάντηση είναι ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα που έχουν εντελώς διαφορετικές στοχοθεσίες:

Πρόγραμμα παρέμβασης μαθησιακών δυσκολιών

Το πρόγραμμα παρέμβασης μαθησιακών δυσκολιών είναι εξατομικευμένο και χτίζεται επάνω στα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή αξιοποιώντας τα δυνατά του σημεία. Το πρόγραμμα και οι τεχνικές παρέμβασης θα οργανωθούν από τον ειδικό ή τους ειδικούς μετά από την αξιολόγηση. Δηλαδή αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του μαθητή, ενισχύει τις δεξιότητές του και στοχεύει στην αυτονομία του τόσο μέσα στο πλαίσιο της σχολικής ζωής αλλά και μετά το τέλος της, στην καθημερινότητα του ενήλικα.

Σχολική μελέτη

Η σχολική μελέτη μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, σε μικρές πάντα ομάδες. Προκειμένου για μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ο εκπαιδευτικός που την αναλαμβάνει πρέπει να έχει ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία. Κατά τη σχολική μελέτη ακολουθούνται ειδικές στρατηγικές και εναλλακτικοί τρόποι μελέτης, με στόχο τα παιδιά να διαβάζουν αποδοτικά σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Αναγκαία είναι η τακτική επικοινωνία με τους γονείς έτσι ώστε αφενός να ενημερώνονται και αφετέρου να καθοδηγούνται στον τρόπο που οι ίδιοι μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η σχολική μελέτη και το πρόγραμμα παρέμβασης  είναι δύο πράγματα διαφορετικά αλλά αλληλοσυμπληρούμενα. Με τον συνδυασμό και των δύο οι μαθητές καλύπτουν τα μαθησιακά κενά τους και ενισχύουν τις δεξιότητές τους με συνεπακόλουθη την καλύτερη σχολική επίδοση και την ανάπτυξη αισθήματος πίστης στον εαυτό τους.

Στο κέντρο μας θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό για την παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες. Περισσότερα για τις υπηρεσίες μας μπορείτε να βρείτε εδώ.