δυσγραφια

Οι επιδόσεις του παιδιού στη γραφή αποτελούν μεγάλη ανησυχία των γονέων, ιδίως στα πρώτα σχολικά έτη. Aναμφισβήτητα η ποιότητα της γραφής συντελεί στο πόσο εύκολα ή δύσκολα προσαρμόζεται το παιδί στο Δημοτικό, ενώ πολλές φορές καθορίζει και την προσαρμογή του μέσα στην τάξη.

Γενικότερα, με τον όρο γραφή αναφερόμαστε στην ικανότητα να αποτυπώσουμε τις σκέψεις μας στο χαρτί μέσω συμβόλων.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες κατά τη γραφή με ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα να παρατηρούμε Δυσγραφικά πρότυπα γραφής. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί πως αν ένα παιδί έχει Δυσγραφία αναφερόμαστε σε μια Ειδική Διαταραχή Μάθησης με έντονα γραφοκινητικά ελλείματα κατά τη γραφή.

Στη Δυσγραφία παρατηρείται μη λειτουργική γραφή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Δυσανάγνωστα γράμματα
  • Άτυπο χωρισμό λέξεων ή συλλαβών
  • Μη αναμενόμενη χρήση χώρου της σελίδας ( π.χ. ξεκινάει να γράφει από τη μέση ή μη ακολουθία γραμμών τετραδίου)
  • Χρήση καθρεπτισμών ή μη ορθών γραμμάτων σε λέξεις
  • Δυσκολία στην αντιγραφή και τη ζωγραφική απεικόνιση
  • Συχνή αυξομείωση των γραμμάτων
  • Στρίψιμο του χαρτιού για να μπορέσει να γράψει
  • Αρκετά αργή ολοκλήρωση του έργου
  • Αυξημένη κόπωση όταν γράφει
  • Πολλαπλές μουτζούρες ή σβησίματα

Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία τα οποία πιθανόν να οφείλονται σε ποικίλα κινητικά, αντιληπτικά, αισθητηριακά αλλά και οπτικά ζητήματα. Ενδεικτικά, μπορεί να συντελούν θέματα όπως κακή στάση του σώματος , λάθος σύλληψη μολυβιού αλλά και ελλείματα στην οπτική  αντίληψη, την μνήμη ή και την προσοχή.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε περιπτώσεις που παρατηρούμε πως το παιδί δυσκολεύεται αρκετά λόγω παραγόντων, όπως αυτών που προαναφέρθηκαν, να απευθυνόμαστε σε έναν Εργοθεραπευτή.

Έτσι, θα γίνει μια σωστή εκτίμηση των δυσκολιών και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ο Εργοθεραπευτής, σε συνεργασία με το δάσκαλο, θα οργανώσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για το παιδί.

Να μη ξεχνάμε πως η έναρξη της παρέμβασης σε αρχικά στάδια οδηγεί και σε αποτελέσματα με μεγαλύτερη επιτυχία!